ยินดีต้อนรับสู่ กีฬาไวเซอร์!

ไวเซอร์เป็นกีฬาประเภทลูกที่เหมาะกับทุกๆ คน ทั้งในโรงเรียน ที่ทำงาน ครอบครัวและกลุ่มคนต่างๆ ไวเซอร์ช่วยฝึกความคิดให้มีไหวพริบ พัฒนาพลังสมองและสมาธิ มีความสนุกสนาน และสร้างการทำงานเป็นทีม การเล่นไวเซอร์อาศัยกลยุทธ์และเทคนิคการแข่งขันของทั้งตัวบุคคลและกลุ่มคน ผสมผสานการเคลื่อนไหวกับความสงบนิ่ง

Welcome to Wiser Sport!

Wiser is the perfect ball game for everyone and every group in a school, work place, family and community. Wiser combines strategy and exercise, and motion and stillness. Enjoy a game of teamwork, socialization, strategy, skill and focus.

Scroll to top