คุณประโยชน์ BENEFITS

ประโยชน์

ทำงานเป็นทีม – วางแผนกลยุทธ์ – ฝึกสมาธิ – มีไหวหริบ

• ปลอดภัย ไม่มีการบาดเจ็บจากกีฬา
• เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัดความสูง หรือขนาดของรูปร่าง
• ค่าใช้จ่ายน้อยสำหรับอุปกรณ์การเล่น

 

Benefits

TEAMWORK – FOCUS – STRATIGY – SKILL

• Safe! No sport injuries!
• For all Ages, Gender, Height, Slender, non-Slender
• Male and Female, all genders welcome!
• Low cost equipment/supplies

Scroll to top