เมื่อไหร่และที่ไหน WHEN AND WHERE

เวลาและสถานที่

สถานที่ ประตู ถ  สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
เวลา 9:00 – 12:00 ทุกวันอาทิตย์
จอดรถ ที่จอดรถข้างประตู 5 ของสวนลุมสพินี ถนนราชดำเนิน
รถไฟฟ้า MRTA:สถานีสีลม
BTS :สถานนีศาลาแดง

When and Where

Location Gate 5 Lumpini Park, Ratchadamri Rd., Bangkok
Time 9:00 – 12:00 Every Sunday
Parking Gate 5 Lumpini Park at Ratchadamri Rd.
Transit MRTA: Silom Station
BTS: Sala Daeng Station

Map

Scroll to top